Kampania społeczna


 

Projekt jest integralną częścią realizowanego przez przemysł wieloletniego programu edukacyjnego na temat nie prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu. Symbol „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” znajdzie się na butelkach i puszkach piwa produkowanych w Polsce przez browary – sygnatariuszy „Porozumienia”. Oznakowanie opakowań symbolem „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” jest wspólną inicjatywą browarów zrzeszonych w Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie: Kompanii Piwowarskiej SA, Grupy Żywiec SA, Carlsberg Polska SA oraz Royal Unibrew Polska Sp. z o.o., reprezentujących ponad 90% rynku piwa w Polsce. Browary te podpisały „Porozumienie” regulujące zasady stosowania symbolu „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” na opakowaniach piwa. Przedsięwzięcie jest dopełnieniem realizowanej przez przemysł piwowarski długofalowej polityki edukowania konsumentów na temat odpowiedzialnej konsumpcji piwa, a w tym szczególnym przypadku - na temat nie prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu.

Charakterystyczne oznaczenia „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” oraz „18- Alkohol tylko dla pełnoletnich”  od maja 2011 występują rotacyjnie na wszystkich pojedynczych i zbiorczych opakowaniach piwa produkowanego przez browary należące do Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce "BROWARY POLSKIE", a także na wszystkich reklamach audiowizualnych, przede wszystkim telewizyjnych i kinowych, gdzie mają zajmować 10% powierzchni obrazu i być emitowane przez 10% czasu trwania spotu. Tego typu oznaczenia członkowie Związku zaczęli stosować już wcześniej - od końca kwietnia 2008 roku charakterystyczne „kluczyki” pojawiły się na puszkach i butelkach piwa, zaś „18” zaczęła być obecna w reklamie w lipcu 2010. Oznaczenia te są dobrowolną inicjatywą branży - ich stosowania nie są wynikają z przepisów prawa.


 

Stanowisko Kompanii Piwowarskiej
Ponieważ nie stwierdzono jednoznacznie jaka ilość alkoholu może negatywnie wpływać na nienarodzone dziecko - najbezpieczniej jest unikać alkoholu w okresie ciąży. Kompania Piwowarska popiera takie stanowisko. A jako lider polskiego rynku piwa, przypomina swoim konsumentom o niebezpieczeństwie, jakie niesie ze sobą konsumpcja alkoholu przez kobiety ciężarne. Dlatego od czerwca 2014. KP wprowadziła nowe oznaczenie poświęcone właśnie problemowi konsumpcji alkoholu w ciąży na materiałach reklamowych swoich marek. Znaczek ten zastąpi obecnie używany znak „Żyj odpowiedzialnie” na materiałach w punktach sprzedaży, w prasie i w Internecie. Jest to kolejne działanie, którego celem jest edukacja konsumentów na temat odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.
Kilka słów o FAS
Powszechnie wiadomo, że picie alkoholu w ciąży może niekorzystnie wpłynąć na rozwój płodu oraz doprowadzić do szerokiego zakresu wad wrodzonych, w tym alkoholowego zespołu płodowego (FAS). Osoby cierpiące na FAS może charakteryzować zdeformowana twarz, opóźniony rozwój i/lub uszkodzenie mózgu. Inne wady wrodzone mające związek z piciem alkoholu w czasie ciąży to m.in. uszkodzenia serca i nerek, upośledzenie słuchu i wzroku, zajęcza warga, upośledzony rozwój umysłowy oraz uszkodzenie centralnego układu nerwowego.

 

 


Home