Moje nowe puszki zagraniczne
My new beercans from the World (add 26.05.2009)
 29 nowych puszek