Moje nowe puszki zagraniczne
My new beercans from the World (add 26.05.2007)
Podziękowanie dla pana Jerzego Nogi za puszki z Tunezji

6 puszek