Moje nowe puszki polskie
My new beercans from Poland (add 02.05.2008)

Razem  44 nowe okazy