Moje nowe puszki polskie
My new beercans from Poland (add 10.11.2006)

Razem 38 nowych okazów